Efter at sidste vidne på vidneplanen blev afhørt den 25. juni 2021, er situationen fortsat, at der udestår færdigaflevering af materiale fra enkelte myndigheder, og at der i det endnu ikke afleverede materiale kan være oplysninger, som kan begrunde yderligere afhøringer.

Det er således endnu for tidligt at sige noget sikkert om, hvornår beretningen kan forventes at foreligge.