Tibetkommission II har afleveret beretning

Tibetkommission II har i dag, den 28. marts 2022, afleveret sin beretning til Justitsministeriet.

Beretningen offentliggøres på Justitsministeriets hjemmeside.

Med afgivelsen af beretningen afslutter kommissionen, der blev nedsat den 4. juli 2018, sit arbejde med en supplerende undersøgelse af sagen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv. og håndteringen af visse andre officielle kinesiske besøg i Danmark siden 1995.