Statsministeriet har nu afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen. Dermed har alle myndigheder afsluttet afleveringen af materiale til kommissionen.

Kommissionen skal herefter gennemgå dette seneste afleverede materiale og vurdere, om det giver anledning til yderligere afhøringer. Derudover udestår blandt andet høring af bisidderne, som omtalt i kommissionens orientering nr. 10, hvorefter kommissionen kan færdiggøre arbejdet med sin beretning.

Da der i det afleverede materiale kan være oplysninger, som kan begrunde yderligere afhøringer, er det fortsat for tidligt at sige noget sikkert om, hvornår kommissionens beretning kan forventes at foreligge. Hjemmesiden vil blive opdateret med oplysning herom, så snart datoen for kommissionens beretning er fastlagt.