Skip to main content

Seneste nyt


Efter kommissionens afgivelse af beretning 18. december 2017 blev kommissionen nedlagt og lokalerne på Fremtidsvej 1 i Søborg tømt og fraflyttet. Kommissionen har derfor måttet finde nye lokaler efter gennedsættelsen. Arbejdet hermed og med den grundlæggende klargøring af lokalerne har fundet sted i juli måned, således at kommissionen kunne overtage lokalerne i Landgreven 4, 4. sal, den 15. august 2018, hvor tillige formanden og den juridiske sekretær var frigjort fra deres beskæftigelse ved domstolene. Kommissionen er nu ved at indrette sig i lokalerne og antage det fornødne personale. Kommissionen er endvidere i færd med at etablere en møderække med de berørte myndigheder med henblik på at indgå aftaler om udlevering af materiale. Endelig arbejder kommissionen på at antage den fornødne it-mæssige sagkundskab, der skal bistå kommissionen med at sikre, at de relevante myndigheder identificerer og afleverer alt materiale af relevans for undersøgelsen.