Skip to main content

HØRING


Kommissionen er nu nået så langt i sine overvejelser vedrørende beviserne og den retlige vurdering, at en høringsrunde har kunnet indledes. Herunder får bisidderne og de personer, hvis forhold undersøges, lejlighed til at komme med deres bemærkninger til kommissionens foreløbige vurdering. Når høringsrunden er afsluttet, vil kommissionen udarbejde den endelige beretning, der fortsat forventes afgivet i december 2017 og dermed indenfor den frist, der er sat i kommissoriet.