Skip to main content

Tavshedspligt


Der har i den seneste tid været indgående presseomtale af og citat fra dokumenter fra tre myndigheder, der alle er genstand for kommissionens undersøgelse. ...

En radiostation angiver at være kommet i besiddelse af disse dokumenter. De omtalte dokumenter indgår i en bilagssamling, som er udarbejdet af kommissionen, og som den 12. august 2016 blev udleveret til bisidderne. Kommissionen finder det nærliggende at antage, at radiostationen er i besiddelse af denne bilagssamling. Det er kommissionens opfattelse, at der er grund til at antage, at der forud for offentliggørelsen kan være begået et strafbart forhold, hvorfor kommissionen har anmeldt dette forhold til Københavns Politi.

Kommissionen har nu modtaget det yderligere materiale fra de myndigheder, der endnu ikke havde færdigafleveret. Hermed har alle myndigheder afleveret. Det nu modtagne materiale giver ikke umiddelbart anledning til indkaldelse af yderligere personer til afhøring.