Skip to main content

Status vedrørende forhør


Kommissionen har på grundlag af det indtil nu modtagne materiale truffet foreløbig beslutning om indkaldelse af en række personer til afgivelse af forklaring. Se under ”Forhør”. Det forventes, at afhøringerne kan foretages fra begyndelsen af november 2016. Flere vil blive indkaldt, når kommissionen har modtaget materialet fra de myndigheder, der endnu ikke har afleveret.