Skip to main content

Tibetkommissionen

Tibetkommissionen har til formål:

 

  • at undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014,
  • at undersøge og redegøre for det efterfølgende forløb i Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Politi og andre involverede myndigheder i forbindelse med oplysninger givet til Folketinget,
  • at foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, og
  • at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde, med mindre dette vil medføre, at resultatet af kommissionens arbejde først kan foreligge på et senere tidspunkt end de forudsatte to år.

Seneste nyt